Dr. Öğr. Üyesi İlknur SERDAR

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi İlknur SERDAR

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 49 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ilknurser@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

1993’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İlknur SERDAR,1994 yılında aynı Fakülte’nin Medeni Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. SERDAR 1994 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 1995-1996 yıllarında  Westfälische Wilhems Üniversitesi’nin 10 aylık bursu ile Almanya’nın Münster kentinde Westfälische Wilhems Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans tez konusuyla ilgili araştırmalarda bulundu. SERDAR 1998 yılında  yüksek lisans eğitimini, “Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliğin Korunması” konulu yüksek lisans tezinin Prof.Dr. Aydın Zevkliler, Prof.Dr. Şeref Ertaş ve Doç.Dr. Nevzat Koç’dan oluşan jüri önünde savunularak başarılı bulunması ile tamamladı. SERDAR 1999 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında  doktora programına başladı. 2001 yılında Prof.Dr. Aydın Zevkliler, Prof.Dr. Melda Sur, Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez’den oluşan jüri önünde yeterlilik sınavını verdi. Aynı yıl Westfälische Wilhems Üniversitesi’nin 3 aylık bursu ile Almanya’nın Münster kentinde Westfälische Wilhems Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora tez konusuyla ilgili araştırmalarda bulundu.  Doktorasını, 2005 yılında “İnternet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemlerde Tüketicinin Korunması “ konulu tezin Prof.Dr. Aydın Zevkliler, Prof.Dr. Şeref Ertaş, Prof.Dr. M. Polat Soyer, Prof.Dr. Nevzat Koç ve Prof.Dr. Cevdet Yavuz’dan oluşan jüri önünde  savunularak başarılı bulunması ile tamamladı. 2006 yılında DEÜ Hukuk Fakültesinin Medeni Hukuk Anabilim Dalı yardımcı doçent  kadrosuna atanan SERDAR. halen aynı görevini sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Borçlar Hukuku olmakla birlikte, SERDAR, bu alan dışında  Kişiler Hukuku, Tüketici Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Medya ve Bilişim Hukuk ile Sorumluluk ve Tazminat Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Radyo ve Televizyon Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali ve Kişiliğin Korunması , Ankara 1999 (Yüksek Lisans Tezi).
  • İnternet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemlerde Tüketicinin Korunması, İzmir 2005 (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
  • Zevkliler/Havutçu/Acabey/Albaş/Serdar,  Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları,  6.bası, Ankara 2006.
  • Şeref Ertaş/İlknur Serdar/Damla Gürpınar, Eşya Hukuku, 6.Bası, Ankara 2005.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

  • 3984 Sayılı Kanun Kapsamında Radyo-Televizyon Yayınının Durdurulması, İzmir Barosu Dergisi, Ocak, 1999.
  • Koruyucu Aile,  Prof.Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Hukuk Fakültesi Yayını İzmir 2001, s.467-509.
  • Kişisel İlişki Kurma Hakkı, “Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan”, Dokuz Eylül Üniversite Yayını, Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, Özel Sayı, 2007, s.739-781.

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

IV. Tebliğler

  •  

V. Konferanslar

  • Workshop: Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs,-  Verwaltungs,-Straf-und Zivilrecht, 1-14 Eylül 2002, İzmir, Gümüldür

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast