Dr. Öğr. Üyesi İlke GÜRSEL

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi İlke GÜRSEL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 21 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ilke.kazikdas@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1982 yılında İzmir’de doğan İlke Gürsel, orta ve lise öğrenimini İzmir Konak Anadolu Lisesi’nde tamamlamış, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programına başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2007 yılında tamamlayan İlke Gürsel, 2009 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programına halen devam etmektedir. 2005-2009 yılları arasında büro ve şirket avukatlığı yapan İlke Gürsel, Eylül 2010-Mayıs 2011 tarihleri arasında Rize Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmış, Mayıs 2011 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevine başlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları bireysel iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Cilt 1, Beta Basım, İstanbul 2011, s. 425-458. (Prof. Dr. Şükran Ertürk ile ortak çalışma)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast