Dr. Öğr. Üyesi Engin TOPUZKANAMIŞ

04-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Engin TOPUZKANAMIŞ

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 03 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: etopuzkanamis@gmail.com Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/e.topuzkanamis/

Akademik Özgeçmiş

2001’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılı Eylül ayında aynı Fakülte’de  Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Montesquieu’nun Düşünce Dünyasında Hukuk ve Siyaset” konulu yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. 15.09.2007-30.07.2008 tarihleri arasında on ay süreyle ABD Indiana Eyaleti Purdue Universitesi ve Washington DC American Üniversitesinde bilimsel araştırma yapmak amacıyla bulundu. “Hukuk ve Disiplin: Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları”, konulu doktora tezini 2013 yılında tamamladı.

Temel Çalışma Alanları

Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Montesquieu’nun Düşünce Dünyasında Hukuk ve Siyaset (Yüksek Lisans 2002)
 • “Hukuk ve Disiplin: Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları”, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2013.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Max Weber’de Ekonomi, Hukuk ve Rasyonalite”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2,  Yıl: 2012, Sayfa: 253-274, (Basım yılı: 2013).
 • “Yeniden Paylaşım, Vergilendirme ve Adalet”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl: 2012, Sayfa: 103-131, (Basım Yılı: 2013).

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

 • Norbert Elias’ın Medenîleşme Süreci Teorisi (M. W. Jackson), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 11, Özel Sayı, 2009 (Basım Yılı: 2010).

IV. Tebliğler

 • Sekülarizm, Çoğulcu Bir Toplumda Laiklik Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-14 Aralık 2004.
 • “Adalet Kavramı”, Hümanist Düşünce Topluluğu, İzmir Sanat, Ocak-2005
 • “Hukuk ve Dil”, Necatibey Eğitim Fakültesi Seminerleri, Balıkesir Üniversitesi, 12 Nisan 2007
 • “Norbert Elias’ta Medenîleşme Süreci ve Disiplin”, Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar IV Sempozyumu, 25-29 Ağustos 2008, İstanbul (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 21. Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2010, s. 226-233). http://www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar/BaroKitaplari/hfsa21.pdf
 • “İnsan Hakları Kavramına Genel Bir Giriş”, Saruhanlı Kaymakamlığı İnsan Hakları Haftası, 24 Aralık 2008.
 • “İnsan Hakları: Temel Kavramlar ve Sorular”, Necatibey Eğitim Fakültesi Seminerleri, Balıkesir Üniversitesi, 30 Mart 2009.
 • Hukuk ve Modernlik Üstüne Bazı Notlar, Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar V Sempozyumu, 13-17 Eylül 2010, İstanbul (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 25. Kitap, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 7-12). http://www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar/BaroKitaplari/HFSA25.pdf
 • Mûsıki İnkılâbıyla Toplum İnşası: Müzik, Toplum ve Cumhuriyet (14-16 Ekim 2010, Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, s. 678-694). http://philosophy.uludag.edu.tr/ufk/sites/default/files/978-975-8149-42-1.pdf
 • “Alışkanlık ve Hukuk”, Hukuka Felsefî ve Sosyolojik Bakışlar- VI Sempozyumu, 26-29 Kasım 2012, İstanbul.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast