Dr. Öğr. Üyesi Damla GÜRPINAR

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Damla GÜRPINAR

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 51 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: damla.gurpinar@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1994 yılında birincilikle bitiren Damla Gürpınar, Eylül 1994’te, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı. Aynı yılın Kasım ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Ekim 1996 – Nisan 1998 tarihleri arasında görevli-izinli olarak Almanya’nın Münster şehrindeki Westfälische Wilhelms Üniversitesi’nde önce Almanca öğrendi, ardından da yüksek lisans tezi için çalışmalarını yürüttü. “Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi” konusunda yazdığı Yüksek Lisans tezini, Kasım 1998’de savunarak “Özel Hukuk Bilim Uzmanı” ünvanını aldı. 1999-2000 öğrenim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora programına kaydoldu. Ekim 2002 – Ağustos 2003 tarihleri arasında Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) burslusu ve görevli-izinli olarak, Almanya’nın Osnabrück şehrindeki Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü’nde doktora teziyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. “Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluk” isimli doktora tezini Mayıs 2005’te savunarak “Özel Hukuk Bilim Doktoru” oldu. 11 Ekim 2005 tarihinden bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi kadrosunda görev yapan Damla Gürpınar, Yeditepe Üniversitesi, İzmir Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesinde de çeşitli dönemlerde ders verdi. Çok iyi düzeyde Almanca ve iyi düzeyde de İngilizce bilmektedir.  

Temel Çalışma Alanları

Akademik çalışmalarını çoğunlukla Borçlar Hukuku alanında yapmış olmakla birlikte, öğretim faaliyetleri Medeni Hukuk Anabilim Dalının tümüne yayılmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, Güncel Yayınevi, İzmir 2006.
 • Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, Güncel Yayınevi, İzmir 2006.
 • Zevkliler, Aydın / Havutçu, Ayşe / Albaş, Hakan / Acabey, M. Beşir / Serdar, İlknur / Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, Turhan Kitabevi, Ankara 2009, 9. Bası (4. Basıdan itibaren)
 • Zevkliler, Aydın / Havutçu, Ayşe / Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk Temel Bilgiler, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, 6. Bası.
 • Gürpınar. Damla / İkizler, Metin, Medeni Hukuk I, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum 2012 (Elektronik Kitap)
 • İkizler, Metin / Gürpınar, Damla, Medeni Hukuk II, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum 2013 (Elektronik Kitap)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Die Stellung der Frau in der Türkei nach der Scharia und nach dem neuen türkischen Zivilgesetzbuch, Internationale Juristenvereinigung Osnabrück Jahresheft 2003/2005, s. 15-29.
 • Ev ve Süs Hayvanı Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri, İzmir Barosu Dergisi, yıl: 72, sayı 4, Ekim 2007, s. 170-212.
 • Haksız Fiil Kaynaklı Zararların Tazmini Bakımından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Getirdikleri, İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 77, Sayı: 2, Mayıs 2012, s. 253-299.
 • Eşlerin Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Borcu, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan II, Yaşar Üniversitesi elektronik Dergisi, Cilt: 8, Özel Sayı, İzmir 2013, s. 1293-1337.
 • Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde Hukuki Sorumluluk, Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı,  İzmir 2014, s. 1067-1109.

II. Karar İncelemeleri

 •     –

III. Çeviriler

 •     –

IV. Tebliğler

 • Ailenin Korunmasına Dair Kanun Çerçevesinde Kadının Korunması, Kadının Korunması Hakkında Uluslar arası Sempozyum, Denizli, 01.10.2004.
 • Aile Konutu, Kadın Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, İzmir, 08.12.2007.
 • Ev ve Süs Hayvanı Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri, I. Hayvan Hakları Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Mayıs 2010.
 • Haksız Fiil Kaynaklı Zararların Tazmini, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Eğitim Programı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, Mayıs 2012.

V. Konferanslar

 • Die Stellung der Frau in der Türkei nach der Scharia und nach dem neuen türkischen Zivilgesetzbuch, Internationale Juristenvereinigung Osnabrück Jahresheft 2003/2005, 17.07.2003.
 • Medeni Kanun değişikliğinden Sonra Kadının Durumu, T.C. İzmir Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu’nun Düzenlediği İnsan Hakları Haftası Etkinlikleri kapsamında Buca Lisesi öğrencilerine verilen konferans, 13.12.2006.
 • Sözleşme Dışı Hatalı Bilgi Aktarımından Doğan Hukuki Sorumluluk, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Hukuk Semineri, 28.12.2007.
 • Ev ve Süs Hayvanı Sahiplerinin Hakları ve Yükümlülükleri, İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Perşembe Konferansları, İzmir, Mart 2011.

Halen Verdiği Dersler  

A. Lisans Dersleri

 • Medeni Hukuk (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 2014-2015)
 • Borçlar Genel Hukuku (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2015-2016;  İzmir Üniversitesi 2010-2011)
 • Borçlar Özel Hukuku (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 2011-2012; İzmir Üniversitesi, 2010-2011; Yeditepe Üniversitesi, 2008-2009 Yaz Okulu, 2013-2014 Yaz Okulu; Yaşar Üniversitesi, 2015-2016)
 • Eşya Hukuku (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013; Yaşar Üniversitesi 2014-2015 Yaz Okulu)
 • Miras Hukuku (D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 2008-2009, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015; Yaşar Üniversitesi 2014-2015, 2015-2016)

B. Yüksek Lisans

 • Eşlerin Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Borcu-Aile Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı III. Yarıyıl, 2009-2010 Güz Yarıyılı)
 • Yeni Türk Borçlar Kanununun Getirdiği Yenilikler- Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, I. Yarıyıl, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 Güz Yarıyılları)