Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YILDIRIM

02-09-2015

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YILDIRIM

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 02 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: alihaydaryildirim35@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

2003’te  DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Haydar Yıldırım, 2003  yılı sonunda aynı Fakülte’de  Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Yıldırım, 2003  yılında başladığı yüksek lisans eğitimine halen devam etmektedir. Tez konusu: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu”

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Ticaret Hukuku’dur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Türk Ticaret Kanunu-Ticari İşletme md.1-135, İçtihatlar-İsviçre Federal Mahkemesi Kararları, 1. Cilt, İstanbul 2004 (Prof.Dr. Huriye Kubilay-Yrd.Doç.Dr. Yaşar Can Göksoy-Arş.Gör. Özge Ayan-Arş.Gör. Ali Haydar Yıldırım)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast