Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

17-08-2017

Doç. Dr. Lale Burcu ÖNÜT

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 42 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: burcu.onut@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş  

1979 Bursa doğumlu olan ÖNÜT, ilköğrenimini T.E.D. K.d.z Ereğli ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladı. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 2003 mezunu olan ÖNÜT, 2005 yılında aynı Fakülte’de araştırma görevlisi oldu.

2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, 2008 yılında Université Montesquieu- Bordeaux 4’de yüksek lisans, 2012 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  “Kamu Hukuku” doktora programını tamamladı. 2013 yılında İdare Hukuku Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanan ÖNÜT, Ekim 2018’de Üniversitelerarası Kurul Kararı ile İdare Hukuku Doçenti ünvanı almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Université libre de Bruxelles’de (Belçika/Temmuz 2002), Université Montesquieu- Bordeaux 4’de (Fransa/ Eylül 2007- Temmuz 2008), Trier Üniversitesinde (Almanya/ Haziran 2013) akademik araştırmalar yapmıştır. Kamu İhale Araştırma Grubunun daveti üzerine Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (İngiltere/ Haziran- Temmuz 2014) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. European Faculty of Law’da (Slovenya-2018), “Türk İdare Hukukunun Genel Esasları” ile “Türk İdari Yargılama Hukukunun Genel Esasları” dersi vermiştir.  

DEÜ Hukuk Fakültesi bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, DEÜ Hukuk Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği,  DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Güncel Mevzuat, Leges Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku dergilerinde Danışma Kurulu üyeliği, DEÜ Hukuk Fakültesi Erasmus Komisyon üyeliği vb. görevleri yerine getirmiştir.

DEÜ Hukuk Fakültesinde; İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programında; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans programında; Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik,  DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunda İdare ve İdari Yargılama Hukuku, Disiplin Hukuku, Polis ve Özel Güvenlik Hukuku, DEÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku dersleri ve Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde İdare Hukuku dersi vermiştir. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitap ve Tezler

 • İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017 (ortak çalışma).
 • İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017 (ortak çalışma).
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017 (ortak çalışma).
 • Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sıkça Sorulan Sorular (2017-2018), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları (Ortak Çalışma) İzmir, 2017
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dalları Lisansüstü Rehberi, DEÜ Yayınları (Ortak Çalışma), İzmir Haziran 2017.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2016 (ortak çalışma).
 • İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2015 (ortak çalışma).
 • Avrupa Birliği Hukukunun Üye Devletlerde Uygulanması (Doktora Tezi, İzmir 2012).
 • Avrupa Topluluğu (Birliği) Hukukunda Hizmet İhaleleri (Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “L’influence, en matière de droit au logement, des conclusions du Comité européen des droits sociaux à l’égard de la Turquie”, Revue de droit sanitaire et social, N.2/2015, Dalloz, Mars – Avril 2015, s. 260-269.
 • “Avrupa Birliği Personel Rejiminin Disiplin Hukuku Boyutu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y.5, S. 45, Ağustos 2013, s. 23-39.
 • “La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux”, Prof. Dr. Merih Kemal Omağ’a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2, Temmuz 2017,  s. 483-511.
 • “Vakıf Üniversitesinin Faaliyetlerinin Durdurulması ve Garantör Üniversitenin İşlevi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1, Ocak 2018, s. 95-125.
 • “İmar Planlamasında Yetkili Makamın Tespitinde Merkez- Yerel Geriliminden Hukuki Kesitler ve Yetki Paylaşımının Önemi”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y.10, S. 100, Mart 2018, s. 373-382, (ortak çalışma).
 • “Medeni Konularda Koruyucu Önlemlerin Karşılıklı Tanınması Hakkında Konsey Tüzüğü (AB 606/2013)”, Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Ankara 2016, s. 354-369, (ortak çalışma).
 • “Uyum mu Kaos mu?: Avrupa Birliğinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Katılım Süreci ve Olası Sonuçları”, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, Ankara Üniversitesi SBF Yayını, Ankara 2015, s. 319-380 (ortak çalışma).
 • “Güncel Gelişmeler Işığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi”, Legal Hukuk Dergisi, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Rona Aybay’a Armağan, C. 2, s. 1831-1878, (ortak çalışma).
 • “Principles Prevailing the EU’s Institutional Structure”, TODAİE’s Review of Public Administration”, TODAİE, V.3, N.4, Aralık 2009, s. 71-94, (ortak çalışma).
 • “Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısına Egemen Olan İlkeler”, Amme İdaresi Dergisi, 2009, C. 42, S. 4, s. 59-77, (ortak çalışma).
 • “Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.2, 2012 (Basım yılı 2013), s. 205-252.
 • “Türk Memur Hukukunda Engelli Hakları”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (basım aşamasında).

II. Çeviriler

 • “İdari Başvuru ve İdari Yargı Birleşimi”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.14, S.1, 2012, s. 67- 78 (Basım yılı 2013). (Mcf. Dr. Marie- Thérèse VIEL- “La combinaison du recours administratif et du recours contentieux” tebliğ çevirisi).
 • “Uzman İdari Kurumlar”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, 2013, s. 57-71 (Basım yılı 2014). (Mcf. Dr. Marie- Thérèse VIEL- “Les organismes administratifs experts” tebliğ çevirisi).
 • “Fransa’da Yargı Mensupları Grevde”, Hukuk Düzlemi, Y.1, S.1, Nisan 2011, s. 14 (Michèle DELESSE’in haber/değerlendirmesinin çevirisi).
 • “ABAD’ın 23 Ocak 1997 Tarih ve C-171/95 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 127-137.
 • “ABAD’ın 30 Eylül 1997 Tarih ve C-36/96 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 166- 179, (ortak çeviri).
 • “ABAD’ın 14 Mart 2000 Tarih, C-102/98 ve C-211/98 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye- Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 258-271.
 • “ABAD’ın 22 Haziran 2000 Tarih ve C-65/98 sayılı Kararının Çevirisi”, içinde Türkiye– Avrupa Topluluğu Ortaklık Hukukunda Kişilerin Serbest Dolaşımı, TOBB, İzmir 2006, s. 300-311.

III. Tebliğler

 • “İdari Yaptırım Türü Olarak İşyeri Kapatma Kararları ve Yargısal Denetimi”, Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No. 1, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, 15.03.2018, Uluslararası Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 30-32.
 • “Disability Rights in the Context of Turkish Civil Servant Law”, 11. Uluslararası AGP Sosyal Bilimler Konferansı, Malta, 26.01.2018, Uluslararası Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı, s. 36.
 • “İdare Hukukunda Hizmet Kusuru- Kişisel Kusur Ayrımı”, İdare Hukuku Seminerleri, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, K.K.T.C., 12.12.2017.
 • “İdari Yargı Kararları Işığında Engelli Hakları”, European Law Students Association (ELSA) Day Etkinliği, Aliağa- İzmir, 29.11.2017.
 • “La liberté syndicale des agents publics dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux”, La dynamisation des droits sociaux par le Comité européen des droits sociaux, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ)- Université de Limoges, France, 27.06.2014.
 • “The European Union’s Approach to Human Rights and Its Effects on Turkey”, Legal Contemporary Institutions within the Context of the European Integration, Romanian American University, Romania, 31.10.2008, Symposium Proceedings- 3rd Edition, 2009, s. 725- 734.
 • “Turkey’s application to EU and Turkey’s progress on human rights” (Euromed Youth, “YouMan Rights” projesi- İzmir, 26. 09. 2006).
 • “Güncel Danıştay Kararları Işığında Sağlık Kamu Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, 12.09.2017, Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, s. 88- 99.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast