Arş. Gör. Dr. Türker ERTAŞ

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Türker ERTAŞ

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 50 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: turker.ertas@deu.edu.tr 

Akademik Özgeçmiş

1987 yılında Kayseri’de doğan Türker Ertaş, ilköğretimini Foça Reha Necla Midilli İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra 2005 yılında Menemen Anadolu Lisesi İngilizce Bölümü’nden, 2009 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı ve 2009 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini “Anayasa Hukukunda Sağlık Hakkı” başlıklı tezi ile 2012 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. İlk altı ayı TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu kapsamında olmak üzere 10.05.2016 – 10.02.2017 tarihleri arasında Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü ile Montesquieu Institute Maastricht’te Prof. Dr. Aalt Willem Heringa’nın danışmanlığında doktora tezi ile ilgili bilimsel araştırmalarda bulundu. 20.12.2017 tarihinde “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkiler” başlıklı tezini savunarak doktora öğrenimini tamamladı. Türker Ertaş, aynı zamanda Gaziemir Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesidir.

Temel Çalışma Alanları

Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

 • Anayasa Hukukunda Sağlık Hakkı, ( Yüksek Lisans Tezi) İzmir 2012.
 • Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “İfade Özgürlüğü ve Müstehcenlik: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına ve Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Müstehcenlik Suçuna İlişkin Bazı Gözlem ve Değerlendirmeler”, (Ceza Hukuku Dergisi, Y. 7, S. 18, Nisan 2012), s. 193-224.
 • “Kamu İcra Hukukunda Sosyal Devlet İlkesi” (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV) s. 4737-4783.
 • “De Turkse Grondwet nader beschouwd”, (De Hofvijver, Vol. 6, No. 64, May 2016).
 • “Turkey’s New System of Government: Some Observations and Considerations in Comparative-Legal Perspective”, Przeglad Prawa Konstytycyjnego (The Review of Constitutional Law), Yıl: 2018 /Sayı:1/Cilt:41/s. 11-33, Torun, 2018.

II. Kitap İçi Bölüm

 • “Vergilerin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesi Kapsamında Siyasi Partilere Devlet Yardımı”, Vergi Hukukuna İlişkin Anayasal İlkeler (Makaleler), 978-605-05-0256-5, Yetkin Yayınları, Ankara, (2017), s.21-88.

III. Çeviriler

 • Cohen, Henry; ”Müstehcenlik, Çocuk Pornografisi ve Ahlaka Aykırılık: Kısa Arkaplan ve Mevcut Gelişmeler”, (CRS Raporu), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi – 13: İnternet Hukuku (Prof. Jan C. Joerden’a Armağan), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 361-369.

IV. Tebliğler

 • ‘‘İnsan Hakları Hukukunda Gelişmeler’’, Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından düzenlenen etkinlikte sunulan tebliğ, 10.12.2012, İzmir.
 • “The End of Obscenity: Rise of the European Literary Heritage-Akdaş/Turkey” Fasikül Hukuk Dergisi, Y. 3, S. 23, Ekim 2011, s. 41-45.
 • “İfade Özgürlüğü ve Bilgi Edinme Hakkı”, Benim İçin İnsan Hakları Projesi, 28.05.2014, İzmir.
 • “Çocuk Hakları”, Benim İçin İnsan Hakları Projesi, 29.05.2014, İzmir.
 • “Fundamental Rights and Freedoms”, 1st ELSA İzmir Summer Law School on The Media and Criminal Law, Yaşar Üniversitesi, 17.07.2014, İzmir.
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 19.05.2016 – 22.05.2016, Madrid.
 • “Constitutional Developments in Turkey”, Montesquieu Institute Maastricht Research Meeting, Maastricht University Faculty of Law, 12.09.2016, Maastricht.

V. Verdiği Dersler

 • Anayasa Hukuku, Doç. Dr. Oğuz Şimşek ile birlikte (1. Sınıf – 1. Dönem)
 • Siyaset Bilimi (1. Sınıf – 1. Dönem)
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku (1. Sınıf – 2. Dönem)
 • Hükümet Sistemleri (2. Sınıf – 1. Dönem)
 • Anayasa Hukuku Bilgisi (Adalet Meslek Yüksekokulu – 1. Sınıf)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast