Arş. Gör. Ramazan KORKMAZ

03-09-2015

Arş. Gör. Ramazan KORKMAZ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 69
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: ramazan.korkmaz@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2011 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ramazan KORKMAZ, aynı yıl Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 17.06.2013’te “Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” konulu yüksek lisans teziyle tamamlamıştır. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlamıştır. 18.03.2015-26.07.2015 tarihleri arasında Almanya-Trier Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırma yapmak ve dil eğitimi almak için Erasmus+ programı çerçevesinde öğrenim görmüştür. 01.12.2017-30.09.2018 tarihleri arasında Deutscher Akademischer Austauschdienst-Alman Akademik Değişim Servisi’nin (DAAD) yıllık araştırma bursunu kazanarak Almanya-Trier Üniversitesinde Prof. Dr. Diederich Eckardt’ın danışmanlığında tez araştırmaları yapmıştır. Halen “Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası” konulu doktora tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku’dur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2013, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ), On İki Levha Yayıncılık, Güncellenmiş 2.Baskı, İstanbul 2017.
  • “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru İle İlgili Temel Mevzuat” (Doç. Dr. Nedim MERİÇ ile birlikte), On İki Levha Yayıncılık, Güncellenmiş 2. Baskı, İstanbul 2017.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Uyulması Gereken Süreler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. II, s. 1951-1986. (Hakemli)
  • “HMK m. 375’teki Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ile Bireysel Başvuru Sonunda Verilen Yeniden Yargılama Kararı Arasındaki İlişki”, Türk Hukuk Dergisi, Sayı 148, Ankara 2016, s. 34-39.

II. Tebliğler

  • “Das neue EU-Datenschutzrecht – von der Richtlinie zur Verordnung”, Die Sommerakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes in Krakau, 27.08.2018-06.09.2018, Krakau-Polonya.

III. Yurtdışı Etkinlikler

  • Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) – Stipendiatentreffen Osnabrück, “Migration-Gesellschaften im Wandel”, 04-06.05.2018, Osnabrück-Almanya. (Katılımcı)
  • 69. Deutscher Anwaltstag, “Fehlerkultur in der Rechtspflege”, 06-08.06.2018, Mannheim-Almanya. (Katılımcı)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast