Arş. Gör. Dr. Nilgün DİNÇER ARAZ

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Nilgün DİNÇER ARAZ

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 16 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: nilgun.dincer@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

04.10.1985 tarihli, İzmir doğumlu olan Nilgün Dinçer, 2004 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden (Fransızca Bölümü), 2008 yılında da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayrıca 2009 yılında avukatlık stajını tamamlamış, 2010 yılı Mart ve 2011 yılı Aralık ayları arasında İzmir Üniversitesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’nda asistan olarak görev yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans programından, “Klasik Dönem Roma Hukuku’nda Actio Pro Socio ve Actio Communi Dividundo İlişkisi” konulu teziyle 2011 yılında mezun olmuş ve aynı yıl, Ankara Üniversitesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. Halen “Roma Hukuku’nda Cezai Şart (Stipulatio Poenae)” konulu doktora tez araştırmalarını sürdürmektedir. 2012 yılı Şubat ayından itibaren de, Dokuz Eylül Üniversitesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’nda asistan olarak görev yapmaktadır.  

Temel Çalışma Alanları

Temel Çalışma alanı Roma Hukuku’dur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Klasik Dönem Roma Hukukunda Actio Pro Socio ve Actio Communi Dividundo İlişkisi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2011.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast