Arş. Gör. Dr. Müge VATANSEVER ÖZTÜRK

04-09-2015

Arş. Gör. Dr. Müge VATANSEVER ÖZTÜRK

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 05 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: mugevatansever@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2007 yılında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Müge Vatansever Öztürk, aynı yıl D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde ‘Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2009’un Mart ayında Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Yabancı Diller Yüksek Okulunda aldığı ‘İngilizce’ eğitimini 2008 yılında tamamladıktan sonra, 2009 Haziran’da yüksek lisans eğitiminin ‘ders aşamasını’ tamamlamıştır. 2011 yılının Haziran ayında “Eski Türk Hukukunda Boşanma ve Günümüz Hukukuyla Karşılaştırılması” adlı teziyle de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.2011 yılında “Kamu Hukuku Anabilim Dalı”nda doktora eğitimine başlayan Müge Vatansever Öztürk, halen devam ettiği doktora programının ‘tez aşaması’ndadır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Türk Hukuk Tarihidir.

Başlıca Çalışmaları A. Kitaplar /Tezler

  • Eski Türk Hukukunda Boşanma ve Günümüz Hukukuyla Karşılaştırılması, İzmir 2011, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel) I. Makaleler A. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, C. 12, Özel Sayı, 2010 (Basım Yılı 2012), C.II, s. 1487-1530).
  • “Kamu İcra Hukuku’nda Ölçülülük İlkesi”, (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, İstanbul 2012, s. 87-98).
  • “Vergilerin Kanunîliği İlkesinin Tarihî Gelişimi” (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 4815-4841).

B. Diğer Makaleler

  • “Tasarım Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi”, (Terazi Hukuk Dergisi, S. 68, Nisan 2012, s. 33-38).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast