Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ

03-09-2015

Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 47
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: mehpare_90@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olmuştur.  Aynı yıl İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Yüksek lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm” başlıklı çalışmasıyla 2014 yılında tamamlamıştır. 2014 yılında Oxford Üniversitesi bünyesinde, tez konusu hakkında araştırmalar yapmak üzere, YÖK bursu ile üç ay süre ile İngiltere’de bulunmuştur.  Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Kamu Hukuku doktora öğrenimine hâlen devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku

İdari Yargılama Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Başlıca Çalışmalar

A. Kitaplar /Tezler

  • İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
  • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 7. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016, (SANCAKDAR, Oğuz/ ÖNÜT, Lale Burcu/ PALAS DAĞLI, Ezgi/ BAŞAR, Cemal ile birlikte).
  • İdare Hukuku Açısından Kentsel Dönüşüm, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2014.

B.Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Sermaye Piyasası Araçları ve Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı”, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
  • “Sermaye Piyasası Kurulu’nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin “Ne Bis in İdem” İlkesi Bakımınsdan Değerlendirilmesi”, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.

II. Tebliğ

  • “Kamu İhalelerinde Rekabet İlkesi”, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD-2016, Universidad Autónoma de Madrid, İspanya.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast