Arş. Gör. Mehmet Emre YILDIZ

03-09-2015

Arş. Gör. Mehmet Emre YILDIZ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 62 24
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: yildizmehmetemre@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

1983 Konya doğumlu olan Mehmet Emre Yıldız, ilkokulu İskenderun Demir-Çelik ilköğretim okulunda, orta ve lise öğrenimini Adana (Kurttepe) Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, avukatlık stajı ve bir süre Avukatlık mesleği sonrası, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2011 yılında kamu hukuku tezli yüksek lisans programından “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu (TCK m. 245)” adlı tez ile mezun olduktan sonra, aynı programda doktora eğitimine başlayan Mehmet Emre Yıldız, doktora yeterlilik aşamasındadır.


Temel Çalışma Alanları


Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Bilişim Suçları
Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 245)” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2011.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Suça teşebbüs Kavramı ve Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Getirdikleri”, İzmir Barosu Dergisi, 2009, Nisan, s. 215-256 (Hakemli Makale).

II. Karar İncelemeleri

  • “İnternet Bankacılığı Hakkında Yargıtay’ın 17.11.2009 Tarih, 2009/11-193 Esas Sayılı Kararının İncelenmesi”, Ceza Hukuku Dergisi, 2010, Aralık, s. 129-150
    (Hakemli Makale).

III. Çeviriler

  • “Bilişim Sistemlerine Karşı Yapılan Saldırılara İlişkin 24 Şubat 2005 tarihli Avrupa Birliği Konseyi Çerçeve Kararı 2005/222/JHA”, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Serisi, Yayım Aşamasında.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast