Arş. Gör. Gözde KAZAKER

03-09-2015

Arş. Gör. Gözde KAZAKER

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 62 26
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: gozdekazaker@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans öğrenimine başlayan Gözde KAZAKER, 2009-2010 öğretim yılı içinde İspanya’da Universitat Rovira i Virgili Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde altı ay süreyle değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, aynı yıl Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini, “Kamu Davasına Katılma (Müdahale)” konulu teziyle 2013 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı doktora öğrenimini halen sürdürmektedir.


Temel Çalışma Alanları

Suç Genel Teorisi ve Yaptırım Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku
Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Kamu Davasına Katılma (Müdahale), (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2013.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aytimur-Türkiye Kararı İncelemesi” (Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 23-Aralık 2013, s. 181-198).
  •  “Vergi Ceza Hukukunda Kanunîlik İlkesine İlişkin Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Düşünceler”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 4785-4814).

II. Karar İncelemeleri

  • “Adlî Arama”, (YCGK., 25.11.2014, 2014/8-166 E., 2014/514 K.), (Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 27-Nisan 2015, s. 145-168).

III. Çeviriler

  •  Margaret A. Berger, “Kovuşturmalarda Bilirkişi Tanıklığı: Daubert’in Cevap Veremediği Sorular”, in: “Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat”, (Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 15, Ankara 2014, s. 307-322).