Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI

03-09-2015

Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 43
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: ezgi.palas@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2011 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ezgi Palas Dağlı, 2012 yılı Şubat ayında D.E.Ü.  Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2012 yılında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başlamış olduğu Kamu Hukuku yüksek lisans öğrenimi sırasında, Bordeaux IV Montesquieu Üniversitesi’nde Erasmus programı kapsamında dört ay eğitim görmüş ve yüksek lisans öğrenimini 2014 yılında ‘’İdarenin Kolluk Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu ve Gelişimi’’ adlı teziyle tamamlamıştır. Aynı yıl D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Kamu Hukuku doktora öğrenimine hâlen devam etmektedir.
Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku
Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar/Tezler

  • ‘’İdarenin Kolluk Faaliyetlerinden Doğan Sorumluluğu Ve Gelişimi’’, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İzmir 2014.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast