Arş. Gör. Emre TÜRKMEN

02-09-2015

Arş. Gör. Emre TÜRKMEN

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 60 91 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: turkmenemre@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2008 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Türkmen, ertesi yıl Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamladı. 2011 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İİBF Ticaret Hukuku A.B.D’de araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans programını kazandı. Temel çalışma alanı “ticaret hukukudur”. Bununla birlikte, Eskişehir Baro Dergisi’nin Temmuz 2010 sayısında “Ceza Muhakemesi’nde Hukuka Aykırı Delillerin Hükme Esas Alınması Sorunu” ile ilgili Yargıtay karar tahlili bulunmaktadır.

 

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı “Ticaret Hukuku”dur.

 

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Tacirin Ticareti Terkinin İcra ve İflas Kanunu’nun 44. Maddesi Bağlamında Hüküm ve Sonuçları (Yüksek lisans tezi, 2013). Danışman : Prof. Dr. Oruç Hami Şener.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yeni Pay Alma Hakkına Genel Bir Bakış “, Şeref Ertaş’a Armağan, C.19, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2017, s. 2315-2344.
  • “Adi Ortaklıkta Haklı Sebeple Çıkarma Bağlamında TBK 633 Hükmüne Eleştirel Bir Bakış”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Aralık 2018, C. 13, S. 148, s. 89-96. (hakemli)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast