Arş. Gör. Emine Sevcan ARTUN

04-09-2015

Arş. Gör. Emine Sevcan ARTUN

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 62 09 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: sevcan.ucan@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Emine Sevcan Artun, ilköğretimini Asil Nadir İlköğretim Okulu, ortaöğretimini İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. 2006 yılında başlamış olduğu lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2010 yılında tamamlayan Artun, 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmaya hak kazanmıştır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında fakültemizde lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere görevlendirilen Artun, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2013 yılında “AİHS Çerçevesinde Türk Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır.  Aynı yıl başlamış olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programına halen devam etmektedir. Artun, 01.03.2017-31.05.2017 tarihleri arasında Münih Max Planck Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku Enstitüsü’nün vermiş olduğu “misafir araştırmacı bursu”  kapsamında Prof. Dr. Wolfgang Schön ev sahipliğinde üç ay doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmuştur. Daha sonra TÜBİTAK “doktora sırası yurtdışı araştırma bursu” ile Köln Üniversitesi Vergi Hukuku Enstitüsü’nde Prof. Dr. Johanna Hey ev sahipliğinde doktora çalışmalarına altı ay süreyle yine Almanya’da devam etmiştir.

Temel Çalışma Alanları

Vergi Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

I. Tezler

  • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Türk Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2013.

II. Kitap İçi Bölümler

  • “Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı Açısından Özellik Arz Eden Durumlar”, (5. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (Ekin Yayıncılık), ss. 105-154).
  • “Turkish General Tax Law”, (Turkish Public Law, Ed. M. Refik Korkusuz, Ferna İpek Kayalı, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2018. (Ahmet Emrah Geçer ve Arzu Kalyon ile birlikte)
  • “Turkish Taxation System”, (Turkish Public Law, Ed. M. Refik Korkusuz, Ferna İpek Kayalı, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2018. (Ahmet Emrah Geçer ve Arzu Kalyon ile birlikte)

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Bazı Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerine İlişkin Hükümlerin İhlâli İçin Belirlenen Yaptırımın Anayasa’ya Uygunluğu” (Hukuk Devleti ve Ölçülülük İlkesi Özelinde Bir Değerlendirme), (Ceza Hukuku Dergisi, Sayı 35, Aralık 2017, ss. 151-200). (Özgecan Gök ile birlikte)

II. Karar İncelemeleri

  • “Karar İncelemesi – Kamu İcra Hukukunda Haciz ve İhtiyatî Haciz İşlemlerine İlişkin Verilen Mahkeme Kararlarının Uygulanması”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 4535-4566).

III. Tebliğler

  • “Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı Açısından Özellik Arz Eden Durumlar”, (5. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 18.04.2015, Bursa).
  • “Proportionality Principle in Tax Law”, (1 St International Scientific Researches Humanity And Social Sciences Conference Ibad , Madrid Spain- May 2016).

IV. Editörlükler

  • Yedinci Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), (Yetkin Yayınları), Ankara 2017. (Yusuf Karakoç/ Burak Pınar/ Yıldırım Taylar/ Özgecan Gök/ Burcu Demirbaş Aksüt ile birlikte)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast