Arş. Gör. Emine Sevcan ARTUN

04-09-2015

Arş. Gör. Emine Sevcan ARTUN

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 62 09
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: sevcan.ucan@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2006 yılında kazanmış olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olan Emine Sevcan Artun, 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında fakültemizde lisansüstü eğitimini tamamlamak üzere görevlendirilen Artun, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2013 yılında “AİHS Çerçevesinde Türk Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır.  Aynı yıl başlamış olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programına halen devam etmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Vergi Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Türk Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2013.

 

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

II. Karar İncelemeleri

  • “Karar İncelemesi – Kamu İcra Hukukunda Haciz ve İhtiyatî Haciz İşlemlerine İlişkin Verilen Mahkeme Kararlarının Uygulanması”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 4535-4566).

 

III. Tebliğler

  • “Vergi Yargılaması Hukuku’nda Adil Yargılanma Hakkı Açısından Özellik Arz Eden Durumlar”, (5. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 18.04.2015, Bursa).