Arş. Gör. Ekin TUNA

02-09-2015

Arş. Gör. Ekin TUNA

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 76 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ekin-tuna@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

2007 yılında Karşıyaka Anadolu Lisesi’nden,  2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ekin TUNA, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimine başladı.  2011- 2012 döneminde avukatlık stajını tamamladı. 2012-2013 döneminde Frankfurt am Main’da Freshfields Brückhaus Deringer hukuk firmasında şirketler, finans ve tahkim bölümünde çalıştı. Yüksek lisans tez araştırması kapsamında 2013-2014 Bahar döneminde Augsburg Üniversitesi’nde bulundu. 2014-2015 döneminde Granada’da Camacho Hukuk Bürosu’nda çalıştı ve Granada Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik çalışmalar yaptı. Doç. Dr. Rifat ERTEN’in danışmanlığında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda İptal Davası” konulu yüksek lisans tezini yazdı.  2015 yılında 5th International Chamber of Commerce (ICC) Young Arbitrators (YAF) Global Conference London’a katıldı. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna alınmıştır, doktora çalışmalarına devam etmektedir.  2017 yılında Lahey Uluslar arası Özel Hukuk Akademisi (The Hague Academy of Private International Law)  eğitimine katıldı. Halen DEÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olan Tuna, iyi derecede İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Uluslararası Özel Hukuk, Milli ve Milletlerarası Tahkim Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda İptal Davası, (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Tezi) (güncellenerek), Adalet Yayınevi, Temmuz 2016.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Hastanın Tıbbi Yaşam İradesine Dair Hukuki Vasıtalar”  (Yrd. Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt ile birlikte), Legal Tıp Hukuku, Eylül 2017.
 • “Deniz Ticareti ve Milletlerarası Tahkim”, Denizden Merhaba, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aylık Dergisi, 2015.
 • An Action to Set Aside The Arbitral Awards, According to Turkish International Commercial Law”, IBAD, 2016.

II. Tebliğler

 • “Advance Health Directives in Comparative Law”,  International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, Bosna Hersek, 19-22 Mayıs 2017.
 • “Uluslar arası Spor Yargılaması (CAS)”,  International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, Bosna Hersek, 19-22 Mayıs 2017.
 • Overview of New Turkish Law No. 6735 on the International Labour Force”,3th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society”, Hacettepe Üniversitesi, 28 Nisan 2017.
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) , GENÇ ISTAC ve ISTAC Kuralları Paneli, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İzmir, 4 Nisan 2017.
 • “An Action to Set Aside The Arbitral Awards, According to Turkish International Commercial Law”, International Scientific Researches Congress, Madrid, 2016.
 • “International Regulations on Turkish International Arbitration Law”, İMEAK  İzmir Deniz Ticareti Odası- ICC YAF(International Chamber of Commerce Young Arbitrator’s Forum), İzmir Deniz Ticareti Odası, 12 Mart 2015.

Takım Çalıştırıcısı ve Hakem Olarak Görev Aldığı Etkinlikler

 • 23., 24., 25.  Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Milletlerarası Ticari Tahkim Hukuku kurgusal duruşma yarışması) Viyana  2015, 2016, 2017 (Hakem ve Takım Çalıştırıcısı).
 •  Geleceğin Tahkim Avukatı Kurgusal Duruşma Yarışması (GTAY),  İstanbul Tahkim Merkezi  (ISTAC) 30 Nisan 2017, (Hakem ve Takım Çalıştırıcısı).

Üye Olduğu Kurumlar

 • ICC YAF
 • LCIA
 • GENÇ ISTAC
 • MCIArb

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast