Arş. Gör. Dr. Ali Selkor ATAK

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Ali Selkor ATAK

Roma Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 17
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: selkoratak@yahoo.com

Akademik Özgeçmiş

Ali Selkor Atak 04.11.1977 tarihinde Boğazlıyan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Uşak’ta tamamladı. 1999’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Selkor Atak, 2002 yılı Temmuz ayında aynı Fakülte’de  Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Ali Selkor Atak, 2000 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimini “Klâsik Dönem Roma Hukukunda Ortaklık Sözleşmesi (Societas)” konulu yüksek lisans teziyle 2004 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk anabilim dalında doktora öğrenimine başladı. Doktora öğreniminin bahar yarıyılında Socrates-Erasmus değişim programı çerçevesinde Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora seminerlerine ve derslere katıldı. Halen “Roma Hukukunda ve Modern Hukuklarda (Türk, Alman ve İsviçre Hukuklarında) Karz Sözleşmesi (Mutuum)” konulu doktora teziyle ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Ali Selkor Atak’ın temel çalışma alanı Roma Hukukudur. Temel çalışma alanları içinde özellikle, Roma borçlar hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Klâsik Dönem Roma Hukukunda Ortaklık Sözleşmesi (Societas)-Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast