Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

03-09-2015

Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 79 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: dogus1608@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

2004 yılında de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Arş. Gör. Doğuş Taylan Türkel, aynı yılın Temmuz ayında Fakülte’de  Deniz Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Türkel, 2004 yılında başladığı yüksek lisans eğitiminde ders aşamasını tamamlamış olup, şu an için Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi adlı yüksek lisans tezini yazmaktadır.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Deniz Ticareti, Sigorta ve Taşıma Hukuku olmakla birlikte,  Arş Gör. Doğuş Taylan Türkel, bu alanlar dışında İspat Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Deniz Ticareti Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi [Yüksek Lisans Tezi, Yazım Aşamasında]

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • Türk İspat Hukuku Açısından Konişmentonun Navlun Sözleşmesini İspat Fonksiyonu Üzerine Bazı Notlar, Prof. Dr. Ergon Çetingil/Prof. Dr. Rayegan Kender’in 50. Birlikte Çalışma Yılı Anısına Armağan, İstanbul 2007, s. 1174 vd.

II. Karar İncelemeleri

  • Munzam Zararın İspatı, Eskişehir Barosu Dergisi, Sayı 6, Şubat 2005, s. 177-195.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast