Arş. Gör. Cemal BAŞAR

03-09-2015

Arş. Gör. Cemal BAŞAR

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 44
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: cemal.basar@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında birincilikle mezun olmuştur. Yüksek lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu” başlıklı çalışmasıyla 2012 yılında tamamlamış ve aynı sene içinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programına başlamıştır. Doktora öğrenimini sürdürmekte olup, 2013 yılından beri İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

 

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku

 

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, 7. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2016, (SANCAKDAR, Oğuz/ ÖNÜT, Lale Burcu/ PALAS DAĞLI, Ezgi/ ÇAPTUĞ, Mehpare ile Birlikte).
  • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2012.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “Kamu İcra Hukukunun Anayasal Temelleri”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014, (Basım Yılı 2015), C. IV, s. 4567-4611).

II. Kitap İçi Bölüm

  • “İdare Hukuku Açısından Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun Değerlendirilmesi”, İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası, Editör: Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast