Arş. Gör. Büşra KAZMAZ

03-09-2015

Arş. Gör. Büşra KAZMAZ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 68
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: busra.kazmaz@deu.edu.tr

busrakazmaz2261@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Büşra KAZMAZ, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, 2013 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Yüksek lisans eğitimini 21.08.2014 tarihinde “İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif Verme” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlayan KAZMAZ, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif Verme” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2014, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine AKKAN).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

  1. Makaleler
  2. Karar İncelemeleri
  • “Karar İncelemesi – Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 10. Maddesi Uyarınca Sözleşmenin İfa Yerinin Tespiti”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16,  Özel Sayı, Yıl, 2014 (Basım Yılı: 2015), s. 1935-1950. (Hakemli)