Arş. Gör. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT

04-09-2015

Arş. Gör. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 62 08
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: burcuudemirbas@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Burcu Demirbaş Aksüt, 2009 yılının Şubat ayında D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Demirbaş Aksüt, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini, 2012 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Vergilendirme Süreci”  adlı teziyle tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. Halen “Vergi Anlaşmazlıklarının Çözüm Yolu Olarak Uzlaşma” konulu doktora tezi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Vergi Hukuku
Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Vergilendirme Süreci, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi-Yayım Aşamasında), İzmir 2012.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ, Konferans, Panel)

I. Makaleler

  • ELSA Türkiye Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 7.Kurgusal Duruşma Yarışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları, (Bilal Cantürk, Selca Yaşagör, Tuğçe Aymen, U. Buğra Tanır ile birlikte), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 8, S. 2, 2006, s.215-247).
  • “Vergi Ceza Hukukunun Anayasal Temelleri”, Prof.Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, (Ankara Üniversitesi Basımevi, C.II, 2009, s.953-985).
  • ELSA Türkiye Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 8.Kurgusal Duruşma Yarışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının Dava Dosyaları, (Tuğçe Aymen, Meltem Demiral, Ferhat Kayış, Özgür Özener ile birlikte), (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 10, S. 2, 2008, s.153-190).
  • “Vergi Yargılaması Hukukunun Anayasal Temelleri”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Burhan Ceyhan Armağanı, C.12, Özel Sayı, İzmir 2010 (Basım Yılı 2012), C. 1, s. 257-312).
  • “Kamu İcra Hukuku’nda Menfaat Dengesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı, İzmir 2014 (Basım Yılı 2015), C. III, s. 4671-4735).

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast