Arş. Gör. Aslıhan NESLİ

04-09-2015

Arş. Gör. Aslıhan NESLİ

Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 62 06
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: aslihannes@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2012 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Aslıhan Nesli, 2013 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini, “Uygulamalar Işığında Osmanlı Ceza Hukuku’nda Kanunîlik İlkesi (XV. ve XVII. Yüzyılları Arasında)” başlıklı tezini savunarak 2016 yılında tamamladı. Aynı Enstitü’nün Kamu Hukuku Doktora programına devam etmekte olan Aslıhan Nesli, söz konusu programın ders aşamasındadır.

 

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanı Türk Hukuk Tarihi olmakla birlikte, İslâm-Osmanlı Ceza Hukuku ile yakından ilgilenmektedir.

 

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • Uygulamalar Işığında Osmanlı Ceza Hukuku’nda Kanunîlik İlkesi (XV. ve XVII. Yüzyılları Arasında), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2016.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast