Arş.Gör. Asiye ŞAHİN EMİR

02-09-2015

Arş.Gör. Asiye ŞAHİN EMİR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 23
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: asiyesahin_89@hotmail.com

Akademik Özgeçmiş

2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ikincilik derecesi ile mezun olan Asiye ŞAHİN EMİR, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanan Asiye Şahin Emir yüksek lisans eğitimini 01.07.2014 tarihinde “İşyerinde Tehlike Hâlinde Alınması Gereken Önlemler” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamış ve aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve iş sağlığı ve güvenliği hukukudur.


Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • İşyerinde Tehlike Hâlinde Alınması Gereken Önlemler (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı), 2014.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

  • “İşyeri Hekimlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminde ve Çalışma Koşullarında Ortaya Çıkan Sorunlar”, Terazi Hukuk Dergisi Cilt: 9, Sayı: 100, Aralık 2014, s. 361-374. (Prof. Dr. Şükran ERTÜRK ile ortak çalışma)
  • “6331 Sayılı Kanun Açısından İşveren Vekili Kavramı ve İşveren Vekilinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu”, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Prof. Dr. Fevzi DEMİR’e Armağan, Özel Sayı, İstanbul 2016, (Prof. Dr. Şükran ERTÜRK ile ortak çalışma).
  • “6356 Sayılı Kanun Bakımından İşkolunun Tespitine İlişkin Temel Esaslar”, , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LXXIV, Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN’a Armağan Özel Sayısı, C. 2, s. 1043-1067.
  • “Belirli Süreli İş Sözleşmesine İlişkin Sınırlamalar ve Esneklik Olanakları Avrupa Birliği Örnekleriyle”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 18, S: 1, 2016, s. 113-153.