Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN

03-09-2015

Arş. Gör. Ali Çetin ASLAN

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi 
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE 
Tel: (90) (232) 301 61 70
Faks: (90) (232) 301 60 09
e-Posta: ali.aslan@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden burslu olarak ve ikincilik derecesi ile mezun olan Ali Çetin ASLAN, 2011 yılında Hukuk Fakültesi’nde Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olmuştur. Aslan, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında başlamış olduğu yüksek lisans eğitimini 2013 yılında “Avukatlık Hukukunda Avukatın Reklam Yasağı” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır. “Doktora öğrenimi sırasında 16.03.2015-31.07.2015 tarihleri arasında doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve Almanca dilini geliştirmek amacıyla Erasmus programı kapsamında Almanya’daki Potsdam Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. TÜBİTAK’ın 2214-A isimli yurtdışı doktora sırası araştırma programı çerçevesinde bursiyer sıfatıyla 09.11.2017-01.11.2018 tarihleri arasında doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve Almanca dilini geliştirmek amacıyla Almanya’nın Regensburg Üniversitesi’nde öğrenim faaliyetinde bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku ve Avukatlık Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

  • “Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2013, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine Akkan).
  • Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı, (On İki Levha Yayıncılık), İstanbul 2015 (Yüksek Lisans Tezi).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Çeviri)

I. Makaleler

  • “Avukatlık Tekeline Genel Bir Bakış”,  Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2017, Cilt: 16, s. 1669-1711.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast