Arş. Gör. Ahmet ŞENSÖZ

03-09-2015

Arş. Gör. Ahmet ŞENSÖZ

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi:
D.E.Ü. Hukuk Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi
35390 Buca
İzmir / TÜRKİYE

Tel: (90) (232) 301 61 66
Faks: (90) (232) 301 60 09
E-Posta: ahmtsnsz@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

2012 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahmet ŞENSÖZ, 2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır.Bu eğitimini 23.08.2016 tarihinde “İcra Hukukunda Taşınmazlara İlişkin İlâmların İcrası” konulu yüksek lisans tezi ile tamamlayan ŞENSÖZ, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.

Temel Çalışma Alanları

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukudur.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

“İcra Hukukunda Taşınmazlara İlişkin İlâmların İcrası” (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2016, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine AKKAN).

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

II. Karar İncelemeleri

“İcra Kefaletinin Şekline İlişkin Bir Yargıtay Karar İncelemesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16,  Özel Sayı, Yıl, 2014 (Basım Yılı: 2015), s. 2953-2969. (Hakemsiz)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast